FAQ

Često postavljena pitanja i odgovori na njih

Klimatizacija i ventilacija

TV Antenski sistemi

Elektrotehnika i instalacije

Web shop

Da li ima troška dostave?

Za svaku narudžbu u vrijednosti iznad 750 kuna osiguravamo besplatnu dostavu,

za narudžbe u vrijednosti niže od 750 kuna i van Hrvatske trošak dostave je o trošku kupca prema cjeniku tvrtke koja obavlja uslugu dostave.

Koliko vremena traje dostava?

Trajanje dostave uobičajeno traje od jednog do tri radna dana, unutar Hrvatske,

nekoliko dana do eventualno desetak dana može potrajati samo u izvanrednim slučajevima neuobičajene gužve i izvanrednog zastoja prometu izazvanih raznim nepovoljnim utjecajima.

Što se događa nakon narudžbe?

Nakon narudžbe proizvod koji ste naručili i platili zajedno sa računom se dostavlja na vašu adresu.Ukoliko se radi o usluzi ili proizvodu i usluzi zajedno dogovara se termin dolaska na vašu adresu.

Dobivam li račun za svoju narudžbu?

Račun je sastavni dio isporučenog proizvoda i usluge, račun se izdaje na osnovi uplate i isporučuje zajedno sa proizvodom i uslugom.

Elektrotehnika i elektroinstalacije

Da li je uvjet imati projekt eleketroinstalacije?

Nije uvjet imati projekt elektroinstalacije, iako je poželjno, ako potrebna je nadogradnja ili izvedba elektroinstalacije moguće je naknadno izraditi dokumentaciju.

Da li će moja elektroinstalacija biti u skladu sa tehničkim normama i standardom?

Da, u potpunosti će biti u skladu sa tehničkom normom i standardom.

Da li će moja eleketroinstalacija imati jamstvo?

Da jamstvo je i atest elektroinstalacije, za koju se ispitivanjem dokazuje da je tehnički ispravna.

Koliki je period od narudžbe do isporučene usluge?

Period u prvom redu ovisi o veličini objekta i o ostalim radovima koji su potrebni da bi se izgradio objekat jer izvedba elektroinstalacije ide u skladu sa svim ostalim radovima, rok izvedbe je sastavni dio ponude.